خدا گفت : اما در ملکوت من همیشه جایی برای تو هست ، بیا...
در پي اهانت مجله فرانسوي به رسول الله الاعظم محمد مصطفي صلي الله عليه و آله

I love Mohammad "P.B.U.H"

I hate terrorism.

I condemn insulting the holy prophets.

 

٠٠٠٠٠٠٠٠

 

من عاشق محمدم

از تروريسم متنفرم

توهين به پيامبران الهي را محكوم ميكنم

 

٠٠٠٠٠٠٠٠

 

أنا أحب محمد صلي الله عليه و آله

أنا اكره الأرهاب 

أنا ادين الأهانة على الأنبياء كلهم

 

٠٠٠٠٠٠٠٠

 

J'adore Muhammad

Je suis déteste le terrorisme

Je condamne insulte aux messagers de Dieu

 

٠٠٠٠٠٠٠٠

 

#IloveMohammad "P.B.U.H"

#Ihateterrorism

#Icondemninsultingtheholyprophets

#prophet

#mohammad

#من_از_تروريسم_متنفرم

#اهانت_به_انبياء_الهي_را_محكوم_ميكنم

#ilovemykindprophet

#stopinsultingholyprophets

#charlie 

#توهين_به_پيامبران_ممنوع

#توقفوا_الاهانة_علي_الانبياء

 

 

 

بعد مدتها آپ کردم

+ تاریـــــــخ 93/11/02 ساعــــت 16:5نویــــسنده بـــــــاران |
حافظ:

 

کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست          

 

         گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الان یه شب ِ که رفتی کو تا دو سه روز دیگه : (

 

دلم تنگته مهربون...

 

+خیلی وقت بود آپ نکرده بودم

+ تاریـــــــخ 93/05/09 ساعــــت 13:41نویــــسنده بـــــــاران |


زلف آشفته و خوى كرده و خندان لب و مست
                                 خمى كه ابروى شوخ تو در كمان انداخت


+ تاریـــــــخ 92/10/30 ساعــــت 17:10نویــــسنده بـــــــاران |