خدا گفت : اما در ملکوت من همیشه جایی برای تو هست ، بیا...


زلف آشفته و خوى كرده و خندان لب و مست
                                 خمى كه ابروى شوخ تو در كمان انداخت


+ تاریـــــــخ 92/10/30 ساعــــت 17:10نویــــسنده بـــــــاران |


بهشت من تماشاي حسين است


      

السلام عليک يا أباعبدالله
وعلي الارواح التي حلت بفنائک عليکم مني جميعا
سلام الله أبدا مابقيت وبقي الليل والنهار
ولاجعله الله آخر العهد مني لزيارتکم
السلام علي الحسين
وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


چای روضه  نوشیدمُ شفای دل گرفتم... 


                                    


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الا لعنه الله علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.

 محرم اومد رخت عزا بر تن کردیم... باز خجلت آبُ لبان خشکیده ی کاروان نور : (


لعنت خدا بریزدیان و شمر


+عزاداریاتون قبول، التماس دعا


+ تاریـــــــخ 92/08/18 ساعــــت 20:18نویــــسنده بـــــــاران |

پاییز فصل عروسی برگها


برگ ریزونه.... : )

  


ــــــــــــــــــــــــــــــــ


دیروز جهازم رفت : )  ) :


ــــــــــــــــ


+اضافه نوشت 13مهر


چه پاییزی شود این پاییز

برگ های طلا فرش زیر پایمان می شوند

وقتی تو با من هم قدمی


                                                            
ــــــــــــــــــــــــــــــــ


26 مهر.... دوباره اضافه نوشت


_الان یه هفته است که رفتم خونه ی خودم  ... :)

انشالله قسمت همتون بشه...+ تاریـــــــخ 92/07/12 ساعــــت 11:35نویــــسنده بـــــــاران |