خدا گفت : اما در ملکوت من همیشه جایی برای تو هست ، بیا...
حافظ:

 

کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست          

 

         گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الان یه شب ِ که رفتی کو تا دو سه روز دیگه : (

 

دلم تنگته مهربون...

 

+خیلی وقت بود آپ نکرده بودم

+ تاریـــــــخ 93/05/09 ساعــــت 13:41نویــــسنده بـــــــاران |


زلف آشفته و خوى كرده و خندان لب و مست
                                 خمى كه ابروى شوخ تو در كمان انداخت


+ تاریـــــــخ 92/10/30 ساعــــت 17:10نویــــسنده بـــــــاران |


بهشت من تماشاي حسين است


      

السلام عليک يا أباعبدالله
وعلي الارواح التي حلت بفنائک عليکم مني جميعا
سلام الله أبدا مابقيت وبقي الليل والنهار
ولاجعله الله آخر العهد مني لزيارتکم
السلام علي الحسين
وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


چای روضه  نوشیدمُ شفای دل گرفتم... 


                                    


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الا لعنه الله علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.

 محرم اومد رخت عزا بر تن کردیم... باز خجلت آبُ لبان خشکیده ی کاروان نور : (


لعنت خدا بریزدیان و شمر


+عزاداریاتون قبول، التماس دعا


+ تاریـــــــخ 92/08/18 ساعــــت 20:18نویــــسنده بـــــــاران |